dokumenter

Dokumenter

Protokoll fra ordinær generalforsamling 2023


Dokumentene kan leses her:Protokoll Ordinær Generalforsamling 2023Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 2022


Dokumentene kan leses her:


Protokoll Ordinær Generalforsamling 2022
Protokoll fra ordinær generalforsamling 2022


Dokumentene kan leses her:


Protokoll Ordinær Generalforsamling 2022
Protokoll fra ordinær generalforsamling 2021


Dokumentene kan leses her:


Protokoll Ordinær Generalforsamling 2021
Protokoll fra ordinær generalforsamling 2020


Dokumentene kan leses her:


Protokoll Ordinær Generalforsamling 2020
Protokoll og referat fra ordinær

generalforsamling 2019


Dokumentene kan leses her:

Protokoll Ordinær Generalforsamling 2019


Referat Ordinær Generalforsamling 2019

Protokoll og referat fra ordinær

generalforsamling 2018


Dokumentene kan leses her:

Protokoll Ordinær Generalforsamling 2018Referat Ordinær Generalforsamling 2018

Dugnadsskjema:


Det finnes to forskjellige dugnadsskjema, ett for andelseier, og ett for andre medlemmer av husstanden. De heter henholdsvis "Dugnadskort for leilighet/bolig" og "Andre husstandsmedlemmer".

Dugnadsskjema skal attesteres av dugnadsleder. Skjemaet leveres til dugnadsansvarlig for signering. For hver person som skal ha utbetalt dugnadsgodtgjørelse, føres det et dugnadsskjema.

 

Dokumentet kan lastes ned her og inneholder begge skjema:


Dugnadsskjema


HMS-håndbok:


Borettslagets HMS-arbeid skjer igjennom hmsmodulen.no


HMS-håndbok


Tilbakebetaling av utlegg:


For å få tilbakebetalt utlegg som er gjort for

borettslaget må andelseieren fylle ut dette skjemaet.

 

Dokumentet kan lastes ned her:


Refusjon av private utlegg

Vedtekter:


Vedtekter oppdatert per 17. juni 2021

 

Dokumentet kan lastes ned her:


Vedtekter per 17. juni 2021